Polityka jakości

Osiągnięcie pełnego zadowolenia Klienta z naszych usług i satysfakcja pracowników firmy z wykonywanej pracy jest naszym najważniejszym celem. Każdy nasz wyrób jest rekomendacją do zdobycia następnych zamówień. Bazując na ugruntowanej i sprawdzonej wieloletnią praktyką wiedzy oraz sprawnym i efektywnym parku maszynowym chcemy osiągnąć pozycję wiarygodnego dostawcy obróbki skrawaniem na rynku.

Ten nadrzędny cel będziemy osiągali poprzez:

 • dostarczanie klientom wyrobów spełniających ich wymagania,
 • kompleksowe rozeznanie potrzeb i wymagań klientów,
 • solidne i terminowe wypełnianie warunków umowy zawartej z Klientem,
 • stałe doskonalenie naszej organizacji i polityki jakości,
 • wdrażanie nowych technologii,
 • wykorzystywania zdobywanych doświadczeń dla doskonalenia naszych wyrobów i usług,
 • stały rozwój rynków zbytu,
 • stosowanie systemu oceny i doboru dostawców, gwarantujące dostawę materiałów i usług wymaganej jakości,
 • wysokie wymagania w zakresie kwalifikacji stawiane naszemu personelowi,
 • dbałość o dobrą atmosferę pracy oraz ciągły rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników i ich świadomości w zakresie jakości,
 • ciągłe doskonalenie efektywności systemu zarządzania jakością.

Osobiście, oraz w imieniu załogi EDBA zobowiązujemy się do realizacji tej polityki poprzez spełnianie postawionych sobie wymagań oraz zaangażowanie się w ciągłe doskonalenie naszej organizacji.

                                                                                                   Właściciele
                                                                                                   Barbara i Edmund Szypulińscy

Docenili nas

Z przyjemnością prezentujemy otrzymane certyfikaty, referencje i nagrody. Jest to dla nas dowód uznania dla naszych starań i zaangażowania w życie firmy.

 więcej

Zaufali nam